ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 18รายการ

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ 
โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดอาการปวดเข่า

มูลค่า 1,200 บาท (เมื่อซื้อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 18 รายการ)

ลงทะเบียน

ลำดับ

รายการตรวจ

1

 Physical exmination

  ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2

 Vital signs

 ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร , น้ำหนัก

3

 Complete Blood Count (CBC)

 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

4

 Fasting Blood Sugar (FBS)

 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

5

 HbA1c 

 ตรวจระดับน้ำตาลสะสม

6

 SGPT

 ตรวจการทำงานของตับ

7

 SGOP

 ตรวจการทำงานของตับ

8

 Alkaline Phosphatase

 ตรวจการทำงานของตับ

9

 Albumin

 ตรวจการทำงานของตับ

10

 Creatinine

 ตรวจการทำงานของไต

11

 BUN

 ตรวจการทำงานของไต

12

 Total Cholesterol

 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)

13

 Triglyceride

 ตรวจระดับไขมันในเลือด

14

 LDL- Cholesterol

 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)

15

HDL- Cholesterol

 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)

16

 Electrocardiography (EKG)

 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

17

 Stool Examination

 ตรวจอุจจาระ

18

 UA

 ตรวจปัสสาวะ

 

 หมายเหตุ

1. คลินิกบ้านหมอวิมุต สามารถเปลี่ยแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง 3 เบอร์โทร 02-102-1147

3. คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง3 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 น.

4. รายการโปรโมชั่นนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว