ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ 
โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดอาการปวดเข่า

มูลค่า 1,200 บาท (เมื่อซื้อวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุ)

ลงทะเบียน

ลำดับ

รายการตรวจ

1

 วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 

 3,100.- / เข็ม

2

 วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (Pneumo 23)

1,800.-/เข็ม

3

 วัคซีนป้องกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ

500.-/เข็ม

4

 วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

5,200.-/เข็ม

5

 Package ป้องกันปอดอักเสบ              2เข็ม,บาดทะยัก-คอตีบ, งูสวัด,ไข้หวัดใหญ่,   ไวรัสตับอักเสบบี

10,300.-/6เข็ม

6

 Package ป้องกันปอดอักเสบ 1 เข็ม,  บาดทะยัก-คอตีบ,งูสวัด,ไข้หวัดใหญ่,         ไวรัสตับอักเสบบี

8,900.-/5เข็ม

7

 Package ป้องกันปอดอักเสบ 1 เข็ม,  บาดทะยัก-คอตีบ, ไข้หวัดใหญ่

3,800.-/3เข็ม

 

หมายเหตุ

1. คลินิกบ้านหมอวิมุต สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง3 เบอร์โทร 02-102-1147

3. คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง 3 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 น.

4. รายการโปรโมชั่นนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว