ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดอาการออฟฟิศซินโดรม

มูลค่า 800 บาท (เมื่อซื้อแพ็คเกจ ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร)

ลงทะเบียน

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร 

               คือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู้คนที่คุณรัก และหมดความกังวลในปัญหาสุขภาพ

 

 

 ลำดับ

รายการตรวจ (หญิง)

1

 Physical examination

ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์

2

 Vital signs

ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร , น้ำหนัก

3

CBC

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

4

ABO

ตรวจหมู่เลือด

5

Blood Group Rh

ตรวจหา Rh ในเลือด

6

Urine Analysis

ตรวจปัสสาวะ

7

Hemoglobin typing

ตรวจคัดกรองโรคเลือดธาลัสซีเมีย

8

HBsAg

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

9

HBsAb

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

10

Anti HIV

ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี

11

Rubella lgGตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน

12

VDRLตรวจกามโรค

13

EKGตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

14

Pap smearตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

15

Physical Examinationการให้คำปรึกษาและวางแผนครอบครัวโดย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 

 ลำดับ

รายการตรวจ (ชาย)

1

Physical examination

ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์

2

 Vital signs

ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร , น้ำหนัก

3

CBC

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

4

ABO

ตรวจหมู่เลือด

5

Blood Group Rh

ตรวจหา Rh ในเลือด

6

Urine Analysis

ตรวจปัสสาวะ

7

Hemoglobin typing

ตรวจคัดกรองโรคเลือดธาลัสซีเมีย

8

HBsAg

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

9

HBsAb

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

10

Anti HIV

ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี

11

VDRLตรวจกามโรค

12

EKGตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

13

Physical Examinationการให้คำปรึกษาและวางแผนครอบครัวโดย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

หมายเหตุ

1. คลินิกบ้านหมอวิมุตสามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สามารถโทรติดต่อสอบถาม ได้ที่ คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง 3 เบอร์โทร 02-102-1147 

3. คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง3 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-19.00 น.

4. รายการโปรโมชั่นนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว