ตรวจสุขภาพประจำปี 

เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพประจำปี??

ตามสถิติทางการแพทย์ ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากขึ้นเรื่อยๆ อันได้แก่   

  • ความดันโลหิตสูง ไขมัน เบาหวาน
  • โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคมะเร็ง

    ซึ่งโรคเหล่านี้มักจะไม่ปรากฏอาการในระยะต้น มักได้พบแพทย์ตอนเป็นมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคือ การรักษาทำได้ยากขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมาก และระยะเวลาการรักษายาวนาน การตรวจสุขภาพ จะช่วยให้การตรวจพบโรคต่างๆได้เร็วขึ้น และหากไม่พบโรค ก็เป็นแง่ดี ที่จะได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากแพทย์ และข้อควรระวังในการปฏิบัติตัวต่อไป

 

การป้องกันสำคัญที่สุด 

     ข้อมูลทางการแพทย์ ยืนยันว่า การตรวจสุขภาพประจำปีมีประโยชน์แก่ผู้รับการตรวจอย่างชัดเจน หากตรวจพบสัญญาณของโรคก็จะช่วยในการวางแผนการรักษา โรคที่ควรรักษาหายก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง โรคเรื้อรังก็จะช่วยลดระดับความรุนแรงก่อนที่จะลุกลาม รวมถึงช่วยชะลอภาวะแทรกซ้อน เช่น ไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

     ค่าใช้จ่ายและชนิดการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ อาจแบ่งได้ตามกลุ่มอายุ ประวัติครอบครัว โรคประจำตัวเดิม และวัตถุประสงค์ของการตรวจ ซึ่งสามารถเข้ารับคำปรึกษาก่อนตรวจ เพื่อให้การตรวจเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ (personalized)

    ตัวอย่างเช่น อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็ง แต่หากมีประวัติมะเร็งในครอบครัว ควรพิจารณาตรวจเช็คเร็วขึ้น หากมีประวัติเบาหวานในครอบครัว โรคอ้วน หรือเคยเจาะน้ำตาลปลายนิ้วแล้วสูง ควรตรวจหาเบาหวานอย่างละเอียด เป็นต้น

    คลินิกบ้านหมอวิมุต เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ซึ่งเราเชื่อว่าควรทำได้ง่าย ใกล้บ้าน ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนานเพื่อรอคิวตรวจ และราคาสมเหตุสมผล เราจึงเตรียมห้อง LAB ที่สามารถตรวจวิเคราะห์สารต่างๆในเลือด ปัสสาวะ ไว้ที่คลินิก รวมถึงเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และ ห้องตรวจที่พร้อมทั้งการตรวจภายใน และตรวจโรคทั่วไป โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ช่วยดูแลท่านในทุกวัน สามารถโทรจองคิวตรวจล่วงหน้า และ ติดตามโปรโมชั่นแพคเกจตรวจสุขภาพต่างๆได้ใน website หัวข้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพ (คลิก)