ข้อไหล่ติด

ข้อไหล่ เป็นข้อต่อที่มีพิสัยการเคลื่อนไหวมากที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่เคลื่อนแขนและมือ ให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆ ให้ใช้งานได้สะดวก หากข้อไหล่ติดย่อมมีปัญหาในการใช้กิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิต ข้อไหล่ติดเป็นโรคที่ พบได้บ่อยในวัยกลางคนอายุ 40-60 ปี โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวด และเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ลำบาก มักเกิดขึ้นในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มักเกิดกับข้อไหล่ข้างที่ไม่ถนัด และพบว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ มีโอกาสเกิดภาวะข้อไหล่ติด ได้มากกว่าบุคคลทั่วไป

 
ชนิดของข้อไหล่ติด
1. ข้อไหล่ติดโดยไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic frozen shoulder)
    มีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลง โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่มีความผิดปกติในระบบอื่นๆร่วมด้วย
 
2. ข้อไหล่ติดแบบทราบสาเหตุ (Painful stiff shoulder)
    มีสาเหตุที่ทำให้ข้อไหล่ติด ได้แก่ การได้รับบาดเจ็บ บริเวณข้อไหล่ เกิดจากการเป็น โรคประสาทส่วนกลาง โรคหัวใจ
    โรคทางระบบ เช่น โรคเบาหวาน และโรคต่อมไทรอยด์