กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นพนักงานโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร