9

ลำดับ

รายการตรวจ

1

 Physical examination

 ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ /เฉพาะทาง

2

 Vital signs

 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร

3

 Complete Blood Count (CBC)

 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

4

 Fasting Blood Sugar (FBS) 

 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

5

 Total Cholesteral

 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)

6

 Triglyceride

 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)

7

 HDL - Cholesteral

 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)

8

 LDH - Cholesteral

 ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)

9

 SGPT

 ตรวจการทำงานของตับ

10

 SGOT

 ตรวจการทำงานของตับ

11

 Electrocardiography (EKG)***

 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

12

 Creatinine

 ตรวจการทำงานของไต

13

 Urine examination (UA)

 ตรวจปัสสาวะ

14

 Uric acid

 ตรวจกรดยูริค

 

 

หมายเหตุ

1. คลินิกบ้านหมอวิมุต สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง 3 เบอร์โทร 02-102-1147

3. คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง3 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 8.00-19.00 น.

4. รายการโปรโมชั่นนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว