แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

     งาน กายภาพ บำบัดเป็นศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟูร่างกายในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ ด้านระบบประสาท ด้านระบบหัวใจ หายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ด้านเด็ก และอื่นๆ โดยใช้วิธีการทางกายภาพบำบัด อุปกรณ์ไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด การออกกำลังกาย เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด 

    งานกิจกรรมบำบัดเป็นเป็นศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟูผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเด็ก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยบำบัดรักษาด้วยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ทางกิจกรรมบำบัดมาช่วยเหลือผู้ป่วยจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ

บริการกายภาพบำบัด

Treatmet

Price

  เครื่องอัลตร้าซาวน์

  Ultrasound (15 mins)

200

  กระตุ้นไฟฟ้า

  Electrical stimulation (15 mins)

200

  เครื่องอัลตร้าซาวน์ + กระตุ้นไฟฟ้า

  Ultrasound + Combine

250

  ประคบร้อน

  Hot pack (1 แผ่น)

60

  ประคบเย็น

  Cold pack (1 แผ่น)

60

  การฝึกเดิน ลุกเดิน

  Ambulation

500

  การออกกำลังกาย

  Exercise

300

  การออกกำลังกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อ

  Stretching

150

  การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง

  Strengthening

150

  การจัดดัดดึงข้อ

  Mobilization

400

  การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด

  Physical examination

300

  พาราฟิน

  Paraffin

300

 

เงื่อนไขในการใช้กายภาพบำบัด 

1. สามารถโทรสอบถามอาการหรือนัดหมายนักกายภาพบำบัดได้ที่ คลินิกบ้านหมอวิมุต เบอร์โทร 02-102-1147

2. คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง3 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. ทุกวัน

บริการพัฒนาเด็ก

Treatmet

Price

  การฝึกกิจวัตรประจำวัน

  ADL training (1/2 hr.)

500

  กระตุ้นกลืน

  Swallowing training (1/2 hr.)

700

  กระตุ้นการรับรู้

  Perception / Cognitive (1/2 hr.)

500

  กระตุ้นความรู้สึก

  Sensory stimulation (1/2 hr.)

500

  กระตุ้นพัฒนาการ

  Development training (1/2 hr.)

500

  กระตุ้นกิจกรรมกลุ่ม

  Group activity (1/2 hr.)

500

  การฝึกการพูด

  Speech training (1/2 hr.)

700

  การตรวจร่างกายทางกิจกรรมบำบัด

  Occupational examination

300

  การประเมินพัฒนาการเด็ก

  Development assessment

250

 

เงื่อนไขในการใช้กายภาพบำบัด 

1. สามารถโทรสอบถามอาการหรือนัดหมายนักกายภาพบำบัดได้ที่ คลินิกบ้านหมอวิมุต เบอร์โทร 02-102-1147

2. คลินิกบ้านหมอวิมุต รังสิต คลอง3 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. ทุกวัน