ฟอกไต ( Hemodialysis )

    เป็นหนึ่งในวิธีรักษาผู้ป่วยไตวายทั้งเรื้อรังระยะท้าย(Chronic Kidney Disease: CKD)และเฉียบพลัน ( Acute kidney injury : AKI) โดยการกรองของเสียและน้ำออกจากเลือดผ่านเครื่อง เรียกว่าการฟอกเลือด โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม./ครั้ง อย่างน้อย2-3 ครั้ง / สัปดาห์

การฟอกเลือดจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้อยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงปกติที่สุด ในขณะที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ในการกรองของเสียได้อีกต่อไป

 

 ก่อนการฟอกเลือดต้องมีการเตรียมเส้นเลือดเพื่อใช้ในการฟอก มี3 วิธีคือ

1)    AV fistula 
      ผ่าตัดนำเส้นเลือดดำต่อกับเส้นเลือดแดงบริเวณแขน เพื่อให้เส้นเลือดดำใหญ่ขึ้น และมีแรงดันพอที่จะ  ทำให้เลือดไหลเข้าสู่เครื่องไตเทียมได้

2)   AV graft
      อาศัยการต่อเส้นเลือดผ่านเส้นเลือดเทียม

3)   Double lumen insertion
      ใส่สายฟอกไต เข้าไปในเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอหรือขาหนีบ ใช้ฟอกไตเป็นการชั่วคราวระหว่างรอผ่าตัด

 

    การฟอกไต เป็นการรักษาที่ต้องทำภายในสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง และมีการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากฟอกไตเสร็จสิ้น ผู้ป่วยจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถไปพักผ่อนที่บ้านต่อได้ และควรดูแลสุขภาพ ด้วยการจำกัดปริมาณน้ำ และเกลือแร่จากอาหารอย่างเคร่งครัด

 

บ้านหมอวิมุตเปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- บริเวณชั้น 2 ของคลินิก โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ
- ตั้งแต่เวลา 06:30 น. ถึง 20:00 น.
- รับผู้ป่วย สิทธิ ประกันสังคม สปสช. และ เงินสด ในราคา 1,500 บาท/ครั้ง
- ภายใต้การบริหารงานของดำเนินการของ บ. ฐิติชัย ไตเทียม
  โดยทีม นพ.อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ นายแพทย์เฉพาะทางโรคไต รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และ
  ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ควบคุมการดูแลรักษาผู้ป่วย