โรคทั่วไป

    โรค (Diseases) เกิดจากความผิดปกติในร่างกาย อาจเห็นได้จากอาการที่แสดงออกมา เช่น รู้สึกหนาว เป็นไข้ ตัวสั่น ไอ ชัก ปวด แต่บางโรคอาจแสดงอาการไม่ชัดแต่มีผลข้างเคียงสูง เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโรค จึงจำเป็นจะต้องได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และอาจตรวจเลือดเพิ่ม เพื่อให้ทราบสาเหตุ และหาระยะของโรค เช่น โรคเบาหวาน ตับอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคหัวใจ เป็นต้น 

 

คลินิกบ้านหมอวิมุต เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งดูแลครอบคลุมได้ทั้งเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 

ทั้งโรคเฉียบพลัน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ถ่ายเหลว ไอ หอบ ฝีหนอง

โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปวดหลัง นอนไม่หลับ รวมถึงโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ เช่น  เย็บแผล ฉีดบาดทะยัก เป็นต้น

 

    โดยมีบริการห้องทำแผล ห้องสังเกตอาการเตียงตรวจภายใน สามารถตรวจร่างกาย ให้น้ำเกลือ พ่นยา ฉีดยา และฉีดวัคซีนที่จำเป็นต่อการรักษาได้ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และหากจำเป็น สามารถส่งต่อรพ.ใกล้เคียงในกรณีฉุกเฉิน ห้องยาของคลินิก ได้รับการดูแลให้มีมาตรฐาน ควบคุมวันหมดอายุและรักษาอุณหภูมิของยา ทั้งยากิน ยาฉีดและวัคซีนทุกชนิด เพื่อให้การดูแลสุขภาพของท่านเป็นไปอย่างดีที่สุด

 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม และทำนัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการได้ที่นี่ (คลิก)