แพ็คเกจคลินิกบ้านหมอวิมุต 


กิจกรรมคลินิกบ้านหมอวิมุต


แผนที่บ้านหมอวิมุตที่ตั้งบ้านหมอวิมุต


คลินิกบ้านหมอวิมุต คลินิกเวชกรรม
เลขที่ 88 หมู่ 1 ถนนโยธาธิการ คูคต-คลองหลวง 
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
Email : banmhor@vimut.com
โทรศัพท์ : 02-102-1147